Programmabegroting 2019

Vitale stad

Wat willen we bereiken

Wat willen we bereiken

Doelen/indicatoren

Stedelijke Ontwikkeling beschrijft de optelsom van activiteiten waarmee wij (met de inzet van het instrument projectsturing) doelen zoals elders in deze begroting beschreven realiseren. De Omgevingsvisie is daarvoor het overkoepelende en richtinggevende kader, waarbij per project meer sectorale doelen in de opgave worden opgenomen. Een en ander afhankelijk van locatiekansen en fase waarin de (meerjarige) projecten zich bevinden. Zelfstandige doelen en indicatoren kennen wij aan dit hoofdstuk van de begroting dan ook niet toe.

€ 74.125

100,0 %