Programmabegroting 2019

2a. Budgetoverzicht per product

2a. Budgetoverzicht per product

x € 1.000

Inclusieve stad

L/B

Realisatie 2017

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Bestaanszekerheid

Lasten

30.851

30.612

38.196

37.671

31.919

31.919

Baten

-1.460

-1.457

-6.025

-5.500

-130

-130

Sport

Lasten

31.427

32.188

35.228

32.662

32.558

32.519

Baten

-7.296

-8.216

-9.868

-7.376

-7.214

-7.214

Zelfredzaamheid

Lasten

59.319

55.629

67.636

65.760

62.361

61.867

Baten

-6.898

-5.748

-6.264

-4.343

-740

-740

Onderwijs

Lasten

34.895

30.318

30.803

30.915

30.528

30.310

Baten

-11.390

-11.547

-10.038

-10.032

-9.742

-9.742

Werk en inkomen

Lasten

182.280

177.651

169.450

166.078

163.625

162.836

Baten

-111.698

-107.855

-105.989

-104.206

-102.726

-102.726

Passende ondersteuning

Lasten

108.287

106.179

112.970

102.606

109.226

109.184

Baten

-11.494

-5.579

-8.081

2.344

-3.470

-3.470

Jeugdhulp

Lasten

59.211

49.486

56.458

56.695

52.991

51.991

Baten

-6.834

-161

-1.776

-2.822

0

0

Totaal Inclusieve stad

Lasten

506.270

482.063

510.741

492.388

483.207

480.627

Baten

-157.071

-140.564

-148.040

-131.935

-124.022

-124.022

Saldo

349.199

341.499

362.701

360.453

359.185

356.605

Duurzame stad

L/B

Realisatie 2017

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Groen

Lasten

4.160

3.881

4.471

4.072

3.619

3.657

Baten

-2.002

-2.028

-2.219

-1.899

-1.409

-1.409

Water

Lasten

576

991

1.386

1.386

886

886

Baten

-34

-372

-521

-537

-37

-37

Mobiliteit

Lasten

8.725

8.784

7.814

15.420

10.529

5.443

Baten

-3.752

-5.018

-3.284

-10.997

-6.122

-975

Cultuurhistorie & archeologie

Lasten

6.011

5.927

6.426

6.417

6.417

6.417

Baten

-419

-114

-151

-150

-150

-150

Gebouwenexploitatie

Lasten

19.754

16.112

9.777

8.106

7.757

6.777

Baten

-23.088

-29.129

-22.926

-21.272

-20.897

-19.748

Duurzaamheid, milieu & afval

Lasten

28.603

27.354

34.165

34.409

27.328

27.487

Baten

-8.579

-8.759

-11.648

-11.202

-6.450

-6.331

Totaal Duurzame stad

Lasten

67.829

63.049

64.040

69.811

56.537

50.666

Baten

-37.875

-45.420

-40.749

-46.057

-35.066

-28.650

Saldo

29.954

17.629

23.291

23.753

21.471

22.016

Vitale stad

L/B

Realisatie 2017

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Economie

Lasten

13.424

15.835

31.040

14.333

12.613

12.579

Baten

-26.548

-13.782

-27.336

-9.889

-8.220

-8.186

Wonen

Lasten

9.226

19.241

16.260

11.755

8.938

9.172

Baten

-1.912

-13.345

-10.409

-5.870

-2.990

-3.206

Ruimtelijke ordening & Omgevingswet

Lasten

4.510

4.154

3.482

3.878

3.028

3.028

Baten

-596

-633

-569

-565

-565

-565

Stedelijke ontwikkeling & grondexploitatie

Lasten

132.810

81.310

74.125

52.473

46.294

22.108

Baten

-131.364

-79.852

-71.371

-50.754

-44.796

-20.685

Cultuur

Lasten

18.452

22.892

20.991

20.614

19.985

19.985

Baten

-833

-3.535

-1.166

-790

-160

-160

Openbare orde en veiligheid

Lasten

30.213

31.474

31.570

31.119

30.709

30.709

Baten

-2.887

-1.622

-1.384

-1.365

-1.109

-1.109

Wijkgericht werken

Lasten

9.720

10.525

10.440

10.297

10.293

10.293

Baten

-456

-557

-205

-71

-71

-71

Openbare ruimte

Lasten

70.857

62.505

70.193

67.783

67.215

68.301

Baten

-19.080

-17.690

-21.286

-18.239

-16.833

-16.838

Totaal Vitale stad

Lasten

289.211

247.935

258.101

212.250

199.074

176.174

Baten

-183.678

-131.016

-133.728

-87.542

-74.744

-50.820

Saldo

105.534

116.919

124.373

124.708

124.329

125.353

Samen en dichtbij

L/B

Realisatie 2017

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Bestuur, samen- & netwerken

Lasten

8.817

9.238

11.043

10.947

9.945

9.945

Baten

-1.658

-305

-1.257

-1.250

-250

-250

Publieke dienstverlening

Lasten

18.163

18.089

16.991

16.578

16.646

16.646

Baten

-15.705

-9.950

-8.185

-8.351

-8.112

-8.112

Diensten aan andere overheden

Lasten

20.958

17.348

24.412

24.457

24.462

24.462

Baten

-19.917

-15.504

-23.825

-23.866

-23.866

-23.866

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Lasten

2.831

6.356

4.694

6.317

5.565

5.537

Baten

-510.552

-509.522

-543.914

-543.877

-540.162

-538.437

Algemene baten en lasten

Lasten

42.250

16.057

94.618

23.487

13.616

10.016

Baten

-37.089

-7.855

-85.423

-13.356

-3.652

-2

Totaal Samen en dichtbij

Lasten

93.018

67.088

151.759

81.786

70.234

66.607

Baten

-584.920

-543.136

-662.603

-590.700

-576.041

-570.667

Saldo

-491.902

-476.048

-510.845

-508.914

-505.807

-504.060

Totaal

Lasten

956.329

860.135

984.641

856.234

809.052

774.074

Baten

-963.544

-860.135

-985.121

-856.234

-809.873

-774.160

Saldo programmabegroting

Saldo

-7.215

0

-480

0

-821

-86