Programmabegroting 2019

Vitale stad

Financiën

Financieel overzicht

x € 1.000

Vitale stad

Inclusief overhead

Exclusief overhead

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Economie

31.040

-27.336

3.703

28.727

-27.333

1.394

Wonen

16.260

-10.409

5.851

15.083

-10.407

4.676

Ruimtelijke ordening & Omgevingswet

3.482

-569

2.913

2.252

-567

1.685

Stedelijke ontwikkeling & grondexploitatie

74.125

-71.371

2.754

72.994

-71.364

1.629

Cultuur

20.991

-1.166

19.825

20.430

-1.166

19.264

Openbare orde en veiligheid

31.570

-1.384

30.186

26.173

-1.376

24.797

Wijkgericht werken

10.440

-205

10.235

9.231

-203

9.028

Openbare ruimte

70.193

-21.286

48.906

66.033

-21.276

44.757

Totaal Vitale stad

258.101

-133.728

124.373

240.922

-133.692

107.230

Verdeling lasten & baten

€ 258.101

100,0 %

€ 133.726

100,0 %