Programmabegroting 2019

Vitale stad

Wat willen we bereiken

Wat willen we bereiken

Doelen/indicatoren

Minder criminaliteit
We willen een daling van de criminaliteitscijfers en een afname van het aantal geweldsmisdrijven.
We willen meer aan de voorkant van de problematiek komen door meer nadruk te leggen op preventie en vroegsignalering. Dit doen we onder meer bij thema's als jeugd, veilige school, mensenhandel, evenementenveiligheid en radicalisering.

Indicatoren

Streefwaarde eind 2018

2014

2015

2016

2017

Positie onveilige steden (AD Misdaadmeter)

 

uit top 20

19

11

17

17

Aantal woninginbraken

 

1.187

1.012

619

659

- afname t.o.v. 2011

 

-26%

- 40%

- 63%

-61%

Aantal diefstallen van voertuigen in relatie tot woninginbraken

 

51

23

19

19

- afname t.o.v. 2013

 

-10%

0%

- 55%

- 63%

-60%

Aantal overvallen

 

25

20

26

20

- afname t.o.v. 2011

 

-55%

- 50%

- 60%

- 48%

-60%

Aantal straatroven

 

135

71

43

66

- afname t.o.v. 2011

 

-30%

+ 16%

- 38%

- 63%

-44%

Aantal geweldsincidenten*

 

afname t.o.v. 2011

1.826

1.804

1.876

1.608

- afname t.o.v. 2011

 

- 16,7%

- 18,1%

- 14,5%

-26,7%

Aantal overige delicten**

afname t.o.v. 2011

12.080

11.051

9.668

8.912

- afname t.o.v. 2011

 

+ 6,2%

- 2,8%

- 15,0%

-21,6%

Verhoging meldings- en aangiftebereidheid geweldsdelicten

+ 10% in 2018 t.o.v. 2014

32,2%

30,1%

30,5%
(-1,7 %punt t.o.v. 2014)

28,2%
(-3,9 %punt t.o.v. 2014)

* Geweldsincidenten: Dit is inclusief straatroven, zedendelicten, openlijk geweld tegen personen, mishandeling, bedreiging, overvallen en sexting.
** Doordat de definitie van 'horizontale fraude' binnen de categorie 'overige delicten' door de politie is gewijzigd, zijn hier de cijfers over voorgaande jaren aangepast.

Minder onveiligheidsgevoelens bij burgers
We willen dat burgers zich veilig voelen in hun stad. Dit moet blijken uit de scores in de Landelijke Veiligheidsmonitor en de Wijktoets.

Indicatoren

Streefwaarde eind 2018

2014

2015

2016

2017

Percentage inwoners dat verwacht slachtoffer te worden (Landeljke VeiligheidsMonitor)

 

afname

5,1%

4,3%

3,9%

4,9%

Percentage inwoners dat vermijdingsgedrag vertoont (Landelijke VeiligheidsMonitor):

 

* 's avonds deur niet open doen

 

afname

13,0%

12,6%

11,0%

12,3%

* omlopen/omrijden

 

afname

2,6%

3,8%

4,7%

4,7%

Percentage inwoners dat veel criminaliteit in buurt ervaart

 

afname

17,1%

16,3%

13,4%

18,0%

Minder overlast
We willen een afname van het aantal overlastmeldingen (algemeen, jeugd en personen met verward gedrag).

Indicatoren

Streefwaarde eind 2018

2014

2015

2016

2017

Aantal overlastmeldingen algemeen (politie)

 

afname
t.o.v. vorig jaar

3.677

3.684

4.260

4.474

Aantal meldingen overlast van jongeren/jeugd (politieregistratie en centraal meldpunt gemeente)

 

afname
t.o.v. vorig jaar

1.240

1.140

1.502

1.480

Percentage inwoners dat aangeeft vaak overlast te ervaren van jongeren/jeugd (LVM)

 

8%

8,2%

6,5%

5,5%

*

Aantal meldingen overlast van een verward/overspannen persoon

afname
t.o.v. vorig jaar

705

818

961

1.113

* De volgende meting van de Landelijke Veiligheidsmonitor (LVM) is beschikbaar in maart 2020

 

€ 31.570

100,0 %