Programmabegroting 2019

Vitale stad

Wat willen we bereiken

Wat willen we bereiken

Doelen/indicatoren

Toename werkgelegenheid
Denkrichting nieuw doel: Ondernemers en Tilburgers profiteren van onze duurzame, toekomstbestendige economie
We gaan economische groei in breder perspectief bezien op basis van een breed welvaartsbegrip. De specifieke doelstellingen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties geven ons hierbij richting (bijvoorbeeld doelstelling 8: fatsoenlijke banen en economische groei en 12: duurzame consumptie en productie). Uitgangspunt is dat we welvaart én welzijn realiseren voor onze ondernemers én inwoners.

Indicatoren:

Streefwaarde

2014

2015

2016

2017

Aantal banen

 

108.250

108.850

110.050

112.650

- Groei t.o.v. voorgaand jaar

 

0,51%

1,06%

2,41%

Economische groei in Modern Industrieel en Logistiek Cluster

 

Minstens gelijk aan gemiddelde B5

* Banen

 

-Tilburg

 

1,0%

4,1%

2,6%

5,2%

- B5

 

1,0%

1,4%

1,7%

5,4%

* Vestigingen

 

- Tilburg

 

- 0,9%

- 1,6%

1,2%

- 1,3%

- B5

 

0,3%

0,6%

1,2%

1,4%

Economische groei in Stedelijke Economie

 

Minstens gelijk aan gemiddelde B5

* Banen

 

- Tilburg

 

- 0,6%

0,0%

0,6%

1,1%

- B5

 

- 1,0%

1,6%

1,1%

2,2%

* Vestigingen

 

- Tilburg

 

3,5%

2,7%

2,2%

2,0%

- B5

 

3,2%

3,8%

2,7%

3,6%

Aantal hectare verkochte bedrijventerreinen*)

 

Gemiddeld
 9 ha.

23,62

1,02

17,45

16,43**)

Groei bruto stedelijk product (BSP) Tilburg

 

Groei t.o.v. vorig jaar

+ 2,2%

+ 3,0%

+ 2,6%

zomer 2018 beschikbaar

Aantal startups stedelijke economie (via Ondernemershuis)

 

+5% (2019 t.o.v. 2017)

-

-

-

102

*)   IJkpunt voor deze indicator is het aantal hectares waarvan de verkoopakte bij de notaris is gepasseerd.
**)   Het totaal aantal verkochte hectares bedrijventerreinen bestaat voor het merendeel uit terreinen die voor het eerst zijn uitgegeven (15,90 ha.) en voor een klein deel uit gronden die eerder werden verhuurd of in erfpacht uitgegeven (0,53 ha.).

Toename aantal en bestedingen van bezoekers

Indicatoren:

Streefwaarde

2014

2015

2016

2017

Opbrengst Toeristenbelasting (over betreffende belastingjaar)

 

Groei t.o.v. vorig jaar

€ 215.000
+ 3,3%

€ 239.000
+ 11,2%

€ 303.000
+ 26,8%

€ 349.000
+15,2%

Imago-ontwikkeling merk Tilburg
Succesindicator Marketing Tilburg *)

 


3,6 (2018)
3,7 (2020)


geen meting


3,3

3,5

Aantal bezoekers binnenstad (incl. dwaalgebied) per week

 

+ 5% (2018 t.o.v. 2015)

geen meting**)

154.100

geen meting**)

197.400
(+28%)

Gemiddelde besteding bezoekers binnenstad

 

+ 5% (2018 t.o.v. 2015)

geen meting**)

€ 17,-

geen meting**)

€ 37,-
(+117%)

*)   In de integrale indicatorenmeting worden respondenten gevraagd aan te geven in hoeverre de 8 imagowaarden (vernieuwing, verbinding, daadkracht, rauw, humoristisch, sociaal, tegendraads en experimenteel) passen bij Tilburg. Waarbij 1 staat voor 'helemaal niet passend' en 5 voor 'helemaal passend'. Het cijfer is de gemiddelde score van deze 8 imagowaarden.
**)   De meting van het aantal bezoekers aan de binnenstad en hun gemiddelde besteding vindt in principe iedere twee jaar plaats. Omdat tweejaarlijkse metingen onvoldoende informatie geven over de effecten van het gevoerde beleid, voeren we deze meting vanaf 2017 jaarlijks uit. Tegelijkertijd onderzoeken we ook hoe we met behulp van Wi‐Fi bezoekersaantallen in de binnenstad vaker en uitgebreider kunnen meten.

 

€ 31.040

100,0 %