Programmabegroting 2019

Samen en dichtbij

2.4 Samen en dichtbij

Verdeling lasten & baten

x € 1.000

€ 151.758

100,0 %

€ 662.604

100,0 %