Programmabegroting 2019

Raadsbesluit

Raadsbesluit

De gemeenteraad heeft op 8 november 2018 de programmabegroting 2019 vastgesteld. In onderstaand document is de besluitvorming van de raad opgenomen.