Programmabegroting 2019

5. Overzicht incidentele lasten en baten

5. Overzicht incidentele lasten en baten

Programma/omschrijving

Lasten

Baten

(x € 1.000,-)

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Inclusieve stad

Aanbesteding Wmo (nieuw) IT

1.200

0

0

0

0

0

0

0

Aanvullende subsidie Ronde Tafelhuis

42

42

0

0

0

0

0

0

Agenda sociaal domein

1.000

0

0

0

-1.000

0

0

0

Alfahulpen

350

0

0

0

-350

0

0

0

Arbeidsmarktvernieuwing

550

625

0

0

-550

-625

0

0

Bestedingsplan Schuldenoffensief 2018-2020

1.509

1.680

0

0

-1.509

-1.680

0

0

Continuering ketenaanpak 'Nu Niet Zwanger'

64

0

0

0

-64

0

0

0

Doorontwikkeling Spoordijk

791

161

0

0

-791

-161

0

0

Fraudebestrijding regionaal/landelijk

300

307

0

0

-300

-307

0

0

Hall of Fame

100

0

0

0

0

0

0

0

Hockey Berkel-Enschot

730

0

0

0

-730

0

0

0

Inzet transformatiebuffer sociaal domein

0

0

0

0

-11.025

-3.754

0

0

Jeugdwerkloosheid vrije zone

375

0

0

0

-375

0

0

0

Lagere lasten schulden en armoede

-336

0

0

0

0

0

0

0

Nieuwbouw Traverse

654

1.000

0

0

-654

-1.000

0

0

Opstartsubsidie Kompaan/ De bocht tbv activiteiten nieuwe Tilburgers

33

33

0

0

-33

-33

0

0

Projectondersteuning innovatie regionale arbeidsmarkt

57

0

0

0

-57

0

0

0

Regionale WGD&M (van Werkbedrijf)

76

0

0

0

-76

0

0

0

Stimuleringsfonds Midden-Brabant

300

0

0

0

-300

0

0

0

Stimuleringsmiddelen voor ondernemers

64

0

0

0

-64

0

0

0

Team Complexe Casuïstiek

885

885

0

0

0

0

0

0

Up-Straw Roomley

100

0

0

0

-100

0

0

0

Verlenging businesscase fraudebestrijding

300

300

0

0

-650

-650

0

0

Vertrouwensexperiment

778

0

0

0

-778

0

0

0

Vluchtelingen

1.200

0

0

0

-1.200

0

0

0

Voetbalvisie

1.000

0

0

0

-1.000

0

0

0

Werkbedrijf

240

61

0

0

-240

-61

0

0

Wmo beschermd wonen

3.000

0

0

0

0

0

0

0

Wmo hulp aan huis

1.400

0

0

0

-1.400

0

0

0

Totaal Inclusieve stad

16.762

5.094

0

0

-23.246

-8.271

0

0

Duurzame stad

Cityring incl. herinrichting openbaar gebied Binnenstad

800

1.250

1.250

0

-800

-1.250

-1.250

0

Convenant bodemmiddelen

3.393

3.041

9

6

-3.393

-3.041

-9

-6

Gebiedscontract GroenBlauw Stimuleringskader

50

0

0

0

-50

0

0

0

Geluid

84

84

83

22

-84

-84

-83

-22

Klimaatadaptatie

500

500

0

0

-500

-500

0

0

Kruising Spoorlaan Heuvelring

1.490

0

0

0

-1.490

0

0

0

Landelijk gebied, Noorderbos

8

10

8

10

-8

-10

-8

-10

Luchtkwaliteitsmaatregelen uit NSL

50

0

0

0

-50

0

0

0

Luchtkwaliteitsmaatregelen uit reserve GSB

20

23

0

0

-20

-23

0

0

Middelen bodemsanering 2015-2020

1.009

1.513

0

0

-1.009

-1.513

0

0

Noordhoekring/ Heuvelring incl. kruising Heuvelring

1.270

0

0

0

-1.270

0

0

0

Onderzoekskosten versnellen snelfietsroutes

100

0

0

0

-100

0

0

0

OP Zuid - Smile

150

150

0

0

-150

-150

0

0

Proef Schouwburgring (Cityring)

220

0

0

0

0

0

0

0

Programmasturing renovatie SK 1 en SK 2

250

242

0

0

-250

-242

0

0

Regionale parken

1.000

1.000

500

500

-1.000

-1.000

-500

-500

Reservering Wilhelminakanaal

0

0

2.000

0

0

0

-2.000

0

Slimme mobiliteit

45

0

0

0

-45

0

0

0

Strategische lange termijn energievisie

408

0

0

0

-408

0

0

0

Verduurzamen gebouwenexploitatie

197

117

148

0

-197

-117

-148

0

Verduurzamen Natuurmuseum

0

963

963

0

0

-963

-963

0

Verduurzamen Sporthal De Roomley

1.083

0

0

0

-1.083

0

0

0

Verkeersveiligheid formatie

50

50

0

0

0

0

0

0

Verkoop voetbalstadion

1.700

0

0

0

-1.700

0

0

0

Waalstraat fietsbrug

0

2.500

0

0

0

-2.500

0

0

Wilhelminakanaal Fase 1,5

605

2.722

2.722

0

-605

-2.722

-2.722

0

Storting in investeringsfonds klimaat tlv reserve herstructurering

1.500

1.500

1.500

1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

Incidentele kosten energietransitie tlv investeringsfonds klimaat

1.500

1.500

1.500

1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

Totaal Duurzame stad

17.482

17.165

10.683

3.538

-17.212

-17.115

-10.683

-3.538

Vitale stad

Betaalbaar wonen

100

0

0

0

-100

0

0

0

Bijdrage aan Spoorpark

1.400

0

0

0

-1.400

0

0

0

Bijdrage in tekort ontwikkeling kerwinkelgebied

3.100

0

0

0

-3.100

0

0

0

Binnenstad 21ste eeuw (verbindingen / routes)

2.000

0

0

0

-2.000

0

0

0

Bedrijven investerings zones op de Linten

4

0

0

0

-4

0

0

0

Burgemeester van de Mortelplein 32

124

0

0

0

-124

0

0

0

Campus Stappegoor

381

0

0

0

-381

0

0

0

Citymarketing

310

310

0

0

-250

-250

0

0

Voeding reserve bovenwijkse voorzieningen vanuit projecten

842

663

964

335

0

0

0

0

Convenant energie

67

0

0

0

-67

0

0

0

Convenant Wonen 2015 - 2020: Knelpunten wonen

317

0

0

0

-317

0

0

0

Afmaken cultuurplan

600

600

0

0

-600

-600

0

0

CUPUDO

300

0

0

0

-300

0

0

0

Fietsenstalling station

3.500

0

0

0

-3.500

0

0

0

Gemeentelijke bijdragen in onrendabele investeringen

2.591

994

251

0

0

0

0

0

Gratis parkeren wijkwinkelcentra

3.000

0

0

0

-3.000

0

0

0

Groenambities spoorzone/ spoorpark

500

0

0

0

-500

0

0

0

Herijken evenementenbeleid

500

500

0

0

-500

-500

0

0

Herontwikkeling zwaaikom Loven

1.593

0

0

0

-1.593

0

0

0

Implementatiekosten Omgevingswet

400

800

0

0

0

0

0

0

Impuls economisch domein - 3 sporen stimuleringsagenda

52

52

34

0

-52

-52

-34

0

Impuls Next Economy

200

200

0

0

-200

-200

0

0

Investmentmanagementvergoeding BOM zwaaikom Loven

96

0

0

0

-96

0

0

0

Betaalbare sociale woningen

1.193

0

0

0

-1.193

0

0

0

Binnenstedelijke herstuctureringsprojecten

0

6

749

1.000

0

-6

-749

-1.000

Kermis

200

200

0

0

-200

-200

0

0

Kernwinkelgebied

1.000

0

0

0

-1.000

0

0

0

Kinderboerderij Maria Goretti

300

0

0

0

-300

0

0

0

Koningsoord ('t Heem)

0

400

0

0

0

-400

0

0

Lichtplan Piushaven fase 3 en 4

100

0

0

0

-100

0

0

0

Maatregelen nieuwe woon- en omgevingsvisie

1.000

0

0

0

-1.000

0

0

0

Mortel aanleg randweg incl. aanpassing spoorwegovergang

1.189

0

0

0

-1.189

0

0

0

Niet fysieke aspecten herstructurering

130

0

0

0

-130

0

0

0

Nieuwe visies en verkenningen stedelijke ontwikkeling

300

0

0

0

0

0

0

0

Onderzoekskosten beheer regionale parken

100

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage grondexploitatie aan de RBV

0

0

0

0

-705

-461

-898

-335

Ontwikkeling mediacluster (Mindlabs)

1.300

0

0

0

-1.300

0

0

0

Organisatie impuls wijkgericht

500

500

0

0

-500

-500

0

0

Overheveling Baggerplan

230

0

0

0

-230

0

0

0

Plan- en apparaatskosten Kernwinkelgebied

1.030

295

75

0

0

0

0

0

Piushaven

1.322

351

239

239

-1.322

-351

-239

-239

Professionalisering binnenstadsorganisatie

330

330

0

0

-330

-330

0

0

Projectondersteuning detailhandelsfonds

14

0

0

0

-14

0

0

0

Puijacker

1.521

0

0

0

-1.521

0

0

0

Reeshof Campenhoef

367

0

0

0

-367

0

0

0

Reeshof Dongewijk

1.000

112

0

0

-1.000

-112

0

0

Reitse Hoevenstraat

0

882

251

0

0

-882

-251

0

Spoorpark

1.100

0

0

0

-1.100

0

0

0

Spoorweg Koningsoord

1.200

0

0

0

-1.200

0

0

0

Spoorzone

1.869

2.147

381

200

-1.869

-2.147

-381

-200

Stimuleringsfonds lokale journalistiek

75

0

0

0

-75

0

0

0

Studie Koningsplein

300

200

0

0

-300

-200

0

0

Subsidie/ intensivering detailhandel

396

0

0

0

-396

0

0

0

Transitie schoon, heel, groen, veilig

1.000

1.500

0

0

-1.000

-1.500

0

0

Truckparking Vossenberg

2.000

0

0

0

-2.000

0

0

0

Tilburg Talent Square

0

2.100

0

0

0

-2.100

0

0

Energetische verbeteringen sociale huurwoningen

1.514

1.000

0

0

-1.514

-1.000

0

0

Verdunning Piushaven

2.000

0

0

0

-2.000

0

0

0

Verduurzaming goedkope particuliere woningvoorraad

1.000

0

0

0

-1.000

0

0

0

Verkoop aandelen Attero

149

0

0

0

-149

0

0

0

Bruglening verkoop Essent

13.063

0

0

0

-13.063

0

0

0

Viering 75 jaar bevrijding Tilburg

75

0

0

0

0

0

0

0

Zonnepanelen / energetische maatregelen convenant wonen 2015 - 2019

300

0

0

0

-300

0

0

0

Totaal Vitale stad

61.144

14.142

2.944

1.774

-56.451

-11.791

-2.552

-1.774

Samen en dichtbij

Bels lijntje fase 1A

600

0

0

0

-600

0

0

0

Bijdrage gemeentelijke huisvesting

1.737

0

0

0

-1.207

0

0

0

Bredaseweg capaciteitsuitbreiding Fase 2 en 3

0

0

2.650

0

0

0

-2.650

0

Dekking begrotingstekort 2020

237

0

0

0

0

-237

0

0

Ecologie projecten

100

0

0

0

-100

0

0

0

Risicoreservering fietsenstalling station

0

1.100

0

0

0

-1.100

0

0

Fietstunnel Ringbaan Zuid Stappegoor

0

1.900

0

0

0

-1.900

0

0

Halve rotonde Molenstraat

250

0

0

0

-250

0

0

0

Herdenkingsmonumenten Vrijheidspark

88

0

0

0

0

0

0

0

Invoering Omgevingswet

765

0

0

0

-765

0

0

0

Inzet stelpost rente

-800

0

0

0

0

0

0

0

Inzet transformatiebuffer sociaal domein

0

0

0

0

-1.148

-1.115

0

0

I-opgave HNW

1.400

0

0

0

-1.400

0

0

0

Mortel aanleg randweg incl. aanpassing spoorwegovergang

1.000

0

0

0

-1.000

0

0

0

Ontsluiting rugdijk / tangent

500

0

0

0

-500

0

0

0

Parkmanagement

350

0

0

0

-350

0

0

0

Programmasturing HNW

341

39

0

0

-341

-39

0

0

Snelfietsroute Tilburg - Breda

0

1.000

1.000

0

0

-1.000

-1.000

0

Snelfietsroute Tilburg - Waalwijk

0

2.500

0

0

0

-2.500

0

0

Stadsregionale Parken

1.866

0

0

0

-1.866

0

0

0

Suite Sociaal Domein

148

115

0

0

0

0

0

0

Verander- en trainingsprogramma HNW

612

612

0

0

-612

-612

0

0

Vrijval reserve Tilburg Akkoord

0

0

0

0

-1.100

0

0

0

Aanvullen algemene reserve tlv bestemmingsreserve verkoop essent

14.380

0

0

0

-14.380

0

0

0

Instellen reserve investeringsfonds Sociaal Domein tlv bestemmingsreserve verkoop essent

10.000

0

0

0

-10.000

0

0

0

Instellen reserve investeringsfonds klimaat tlv bestemmingsreserve verkoop essent

20.000

0

0

0

-20.000

0

0

0

Instellen reserve investeringsfonds openbare ruimte tlv algemene reserve grondexploitatie

1.000

1.500

0

0

-1.000

-1.500

0

0

Voeding reserve herstructurering met de ontvangen bijbetalingen tgv de verkoop huurwoningen

2.272

3.622

0

0

-2.272

-3.622

0

0

Instellen reserve transformatiebuffer Sociaal Domein tlv bestemmingsreserve verkoop essent

13.063

0

0

0

-13.063

0

0

0

Instellen reserve transformatiebuffer Sociaal Domein tlv reserve grootschalige investeringen

3.979

0

0

0

-3.979

0

0

0

Aanvullende middelen cofinancieringsfonds tlv reserve verkoop essent

5.000

0

0

0

-5.000

0

0

0

Totaal Samen en dichtbij

78.888

12.388

3.650

0

-80.933

-13.625

-3.650

0

Algeheel totaal

174.276

48.789

17.277

5.312

-177.842

-50.802

-16.885

-5.312

Saldo incidentele lasten en baten

-3.566

-2.013

392

0