Programmabegroting 2019

Wat weten we nog meer

Wat weten we nog meer

Waarstaatjegemeente.nl
Indicatoren:

Begroot
2019

Realisatie
2014

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Formatie per 1.000 inwoners

8,9

8,4

8,4

8,5

8,7

Bezetting per 1.000 inwoners

7,4

7,4

7,3

7,3

7,4

Apparaatskosten per inwoner

  € 784

  € 657

€ 676

€ 680

€ 746

Overhead (% van totaal lasten) *

8,50%

n.b.

n.b.

n.b.

8,80%

* Het overheadpercentage is voor het eerst over 2017 berekend conform de nieuwe BBV-definitie. Dit percentage is niet met terugwerkende kracht over voorgaande jaren te berekenen.