Programmabegroting 2019

Vitale stad

Wat willen we bereiken

Wat willen we bereiken

Doelen/indicatoren

Denkrichting nieuw doel: We bevorderen dat er voldoende passende woningen zijn

Bouwen en in stand houden van voldoende, gedifferentieerde woningen en woonmilieus (aantrekkelijkheid en zelfredzaamheid)

Indicatoren:

Streefwaarde

2014

2015

2016

2017

Aantal nieuwe woningen
(conform de actuele regionale woningbouwafspraken 2016 t/m 2025 gemiddeld per jaar)

 

950

890

862

524

1.377
waarvan 967 nieuwbouw

Zorg dragen voor voldoende voorraad betaalbare huurwoningen (betaalbaarheid)

Indicatoren:

Streefwaarde

2014

2015

2016

2017

Sociale woningvoorraad in 2020

* Onder aftoppingsgrens

25.692

23.128

25.096

25.236

25.312

* Onder liberalisatiegrens

30.132

29.591

28.880

28.748

29.018

Energetisch verbeteren van de bestaande sociale en particuliere woningvoorraad (duurzaamheid)

Indicatoren:

Streefwaarde

2014

2015

2016

2017

Aantal energetisch te verbeteren particuliere woningen per jaar

 

350

100

115

365

850

Aantal sociale huurwoningen met energie-index E, F en G (totaal 4.900) verbeteren naar minimaal label C in 2025

 

4.900

-

-

278

731

€ 16.260

100,0 %